Dinci faşizm akıl dışı bir ideolojiden başka hiç bir şey değildir

“Ortada bir Din sorunu yoktur ve Cumhuriyet Tarihi boyunca gerçekte hiçbir zaman olmamıştır. Türkiye Cumhuriyetinde Din ve Vicdan özgürlüğü özellikle İslam Dinine mensup Sünni kesim için her zaman sonsuzca mevcut olmuştur. Sorun ekonomik de değildir. Daha ağır ekonomik koşullarda, özellikle Cumhuriyetin ilk yıllarında hızlı bir kalkınma başarılabilmiştir. Sorun tamamıyla baştan sona cehalet, ahlak ve edep sorunudur.

Dinci faşizm ortaya çıktığı her iklimde sergilediği gibi yalnızca ve yalnızca cehaletten beslenmiş ahlaksızlık ve edepsizlikden başka bir şey olmadığını Türkiye Cumhuriyeti’nde de göstermiştir.

Türkiye’nin bu deneyimi yaşamaması Devletin kuruluş felsefesi açısından bakıldığında mümkün iken sokaktaki insanın sığlığı, yozluğu ve kültürsüzlüğü açısından bakıldığında ise imkansız idi.

Yaşandı ve görüldü ki akıldışı bir ideolojiden başka hiçbir şey olmayan dinci faşizm bireye, topluma, ülkeye ve Devlete hırsızlıktan, yalandan, ahlaksızlıktan ve edepsizlikten başka hiçbir şey sunamamıştır. Sunması da mümkün değildir.

Özgürlüğü ve erdemi özümsemiş ve sindirmiş Sağdaki ve Soldaki demokrat insanlarıyla Türkiye Cumhuriyeti bu akıldışı, barbar ve ahlaksız ideolojik saldırıyı defetmeyi başaracaktır.”

Bu yazıyı paylaşmak ister misin?